ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐ՝ ՁԵՐ ԳՆՈՒՄՆԵՐՈՎ ԱՋԱԿՑԵ՛Ք ՄԵՐ ՀԱՅ ԱՐՏԱԴՈՐՂՆԵՐԻՆ

Դեղորայք Հեղուկներ

Ալոե հյութի լուծույթ 50 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ամոնիակ լուծույթ 10% պլ./տ 30ml
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ամոնիակ լուծույթ 10% ապ. / տ 30 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ացետոն 100 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Բորաթթու սպ. լուծույթ 2% 30 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Բորաթթու սպ. լուծույթ 3% 30 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ադամանդի կանաչ լուծույթ 1% 10 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ադամանդի կանաչ լուծույթ 2% 10 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ադամանդի կանաչ ապ/ տ 1% 15 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ադամանդի կանաչ ապ / տ 2% 15 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ադամանդի կանաչ ապ / տ 1% 10 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ադամանդի կանաչ ապ/ տ 2% 10 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ջուր «Ակվա Արմենիա» ոչ գազավորված 500 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ջուր «Ակվա Արմենիա» թեթև գազավորված 500 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Թորած ջուր-Լեյկո 1000 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ 0.2% մենթոլ 50 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ 0.05% 250 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ 0.05% 100 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ 0.05% 50 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ 0.2% 250 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ 0.2% 100 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ 0.2% 50 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ 0.2% մենթոլ 100 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ 0.2% մենթոլ 250 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ 1% 250 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ 1% 100 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ դենտա 0.12% 250 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ դենտա 0.12% 100 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ դենտա 0.12% 50 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ դենտա մենտոլ 0.12% 100 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ դենտա մենտոլ 0.12% 250 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Հեքսիլոկ դենտա մենտոլ 0.12% 50 մլ /քլորհեքսիդին /
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Դիմեկսիդ լուծույթ 100 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Դիմեկսիդ լուծույթ 50 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սպիրտային յոդի լուծույթ 5% պլաստմասե / տ 250 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սպիրտային յոդի լուծույթ 5% պլաստմասե / տ 1000 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սպիրտային յոդի լուծույթ 5% պլաստմասե / տ 10 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սպիրտային յոդի լուծույթ 5% պլաստմասե / տ 15 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սպիրտային յոդի լուծույթ 5% պլաստմասե / տ 20 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սպիրտային յոդի լուծույթ 5% պլաստմասե / տ 30 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սպիրտային յոդի լուծույթ 5% պլաստմասե / տ 500 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սպիրտային յոդի լուծույթ 5% պլաստմասե / տ 10 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սպիրտային յոդի լուծույթ 5% պլաստմասե / տ 15 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սպիրտային յոդի լուծույթ 5% պլաստմասե / տ 30 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Կամֆորայի սպիրտ 10% 100 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Կամֆորայի սպիրտ 10% 30 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Կամֆորայի սպիրտ 10% 50 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Երես մաքրող լոսյոն 100 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Երես մաքրող լոսյոն 200 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Պերհիդրոլ 33% լուծույթ պլաստ./տ 30մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Պերհիդրոլ 33% լուծույթ պլաստ./տ 300մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Պերհիդրոլ 33% լուծույթ պլաստ./տ 30մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Պերհիդրոլ 33% լուծույթ 1լ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ջրածնի պերօքսիդ 3% 1000 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ջրածնի պերօքսիդ 3% 50 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ջրածնի պերօքսիդ 3% պլաստմասե / տ 100 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ջրածնի պերօքսիդ 3% պլաստմասե / տ 100 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ջրածնի պերօքսիդ 3% պիպետկայով 100 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Պովիդոն յոդ 1% 100 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Պովիդոն յոդ 1% 30 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Պովիդոն յոդ 10% 100 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Պովիդոն յոդ 10% 1լ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Պովիդոն յոդ 10% 500 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Պովիդոն յոդ 10% 60 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Պովիդոն յոդ 7,5% 1 լ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սալիցիլային սպիրտ 1% լուծույթ 100 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սալիցիլային սպիրտ 1% լուծույթ 50 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սալիցիլային սպիրտ 2% լուծույթ 100 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սալիցիլային սպիրտ 2% լուծույթ 250 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սալիցիլային սպիրտ 2% լուծույթ 50 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սալիցիլային սպիրտ 3% լուծույթ 100 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Սալիցիլային սպիրտ 3% լուծույթ 50 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Բժշկական սպիրտ 70% 1000 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Բժշկական սպիրտ 70% 30 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Բժշկական սպիրտ 70% 100 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Բժշկական սպիրտ 70% 250 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Բժշկական սպիրտ 70% 50 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Բժշկական սպիրտ 96% 50 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Բժշկական սպիրտ 96% 1000 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Բժշկական սպիրտ 96% 100 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Բժշկական սպիրտ 96% 250 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Բժշկական սպիրտ 96% 30 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Բժշկական սպիրտ 96% 500 մլ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Քլորհեքսիդին բիգլյուկոնատ սպիրտային լուծույթ 0,5% 1 լ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Քլորհեքսիդին բիգլյուկոնատ 0,5% 1 լ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Anioschel IPA գել 1 լ պոմպով
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ամոնիակ լուծույթ 20% պլ / տ լ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Աբակտերիլ լ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Իզասեպտիկ / Մաշկի հակասեպտիկ / 1 լ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Իզոպրոպիլենային սպիրտ բացարձակ Հումք լ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Լեյկոդեզ-ախտահանող միջոց 1 լ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Մաքսի Սեփթ Աքվա 1լ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Պերհիդրոլ լուծույթ 60% 1 կգ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Քլորգեկսիդին բիգլյուկոնատ լուծույթ 20% 1 լ
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
Ամոնիակ լուծույթ 10% պլ./տ 50ml
Արժեքը (ՀՀ դրամ) - 258.5  դր․
Պատվիրել Օնլայն
(+374 10) 35 03 03, 34 95 63, +374 (94) 01 23 41Հեռախոս Սկայպ Ֆեյսբուք ԹվիթերԻնստագրամԷլ․ ՓոստՀայաստան, Երևան Ֆուչիկի 27/14
... Օնլայն Խորհրդատու