ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐ՝ ՁԵՐ ԳՆՈՒՄՆԵՐՈՎ ԱՋԱԿՑԵ՛Ք ՄԵՐ ՀԱՅ ԱՐՏԱԴՈՐՂՆԵՐԻՆ

DroshP1   DroshruP1    

Քարտը ակտիվանում է ձեռք բերելու պահից մեկ շաբաթվա ընթացքում, որից հետո կարող եք կատարել կուտակումներ